SKOOLBELEID EN GEDRAGSKODE

1. MISSIE

1.1  Om kinders voor te berei vir die volwassenheid wat God vir hulle bestem het.

1.2  Om hulle vir die lewe voor te berei sodat hulle hulself in die beeld van Christus sal vind.

1.3  Om  hulle voor te berei om onafhanklik, vol vertroue en doeltreffend in hulle omgewing te kan funksioneer.

1.4  Om hulle voor te berei tot volle potensiaal, nie net vir die skool-fase nie, maar ook vir die lewe na skool.

Ons sal probeer om die volgende eienskappe by so 'n kind te kweek:

  • Die vermoë om goed te kan konsentreer
  • Onafhanklikheid
  • 'n Sin vir ordelikheid
  • Selfstandigheid
  • Gehoorsaamheid
  • 'n Liefde vir studie

 

2.  VISIE

Ons glo in:

  • Die Bybel soos deur God gegee, onverdeeld  in alle dele, sonder fout in sy oorsprong
  • Die Drie-enige God - Vader, Seun en Heilige Gees
  • Die skool is aan geen enkel kerk verbind nie, maar sal deel van die liggaam van Christus wees.  Onderwysers sal Christene wees.